Info meldpunt

Algemene inleiding

In samenspraak met de sportbonden heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt Sport opgezet. Alle sporters kunnen hier gebruik van maken. Net als hun omgeving: begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische staf, teamgenoten, et cetera. Met deze service bieden wij de sport een luisterend oor waar zij terecht kunnen:

  • met persoonlijke vragen, dilemma’s of meldingen die vertrouwelijk zijn. In een vertrouwelijk gesprek met een deskundig vertrouwenspersoon of adviseur, wordt besproken wat er dwars zit en welke stappen er gezet zouden kunnen worden om het aan te pakken. Men neemt zelf de regie in handen, over wat er met zijn/haar verhaal gedaan wordt. 
  • voor het melden van misstanden waar iets mee gedaan moet worden. Deze meldingen leiden tot vervolgonderzoek, waarbij het mogelijk is dat dit onderzoek leidt tot sancties en/of maatregelen.

Het Vertrouwenspunt Sport helpt de beller bij het maken van de voor hemzelf juiste keuzes. Door goede begeleiding wordt verergering en herhaling van grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Met het melden van misstanden signaleren we problemen en kan het beleid of de organisatie aangepast worden.

Bij het Vertrouwenspunt Sport kan de beller terecht voor alle thema’s van vertrouwelijke aard. Daarbinnen onderscheiden wij grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling), doping, matchfixing en eetstoornissen.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en kunnen anoniem blijven, indien men dat wilt en daar zelf ook zorg voor draagt. De vertrouwelijkheid is heel belangrijk en is goed geborgd binnen NOC*NSF. De vertrouwenspersonen kunnen op de inhoud van de gesprekken door hun leidinggevenden of de directie niet worden aangesproken! 

Hieronder de link voor het meldpunt & doorverwijzing vertrouwenspersoon NOC*NSF.

https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspunt

Bereikbaarheid

Je kunt het Vertrouwenspunt Sport op drie manieren benaderen:

Cookie instellingen